JUBILEUSZ 50-LECIA NASZEJ SZKOŁY

HARMONOGRAM OBCHODÓW 50 - LECIA SZKOŁY - (CZYTAJ)

Lekcje i zajęcia w szkole

Na holach szkolnych i na łączniku przygotowane zostały wystawy zdjęć z historii szkoły oraz wystawki szkoły z lat 60,70,80,90 i współczesnych. Na lekcjach z nauczycielami, wychowawcami uczniowie omawiają okoliczności funkcjonowania szkoły, podręczniki, przybory i pomoce szkolne oraz różnice w systemie szkolnictwa ( 7,8 i 6- klasowa szkoła).