JUBILEUSZ 50-LECIA NASZEJ SZKOŁY

HARMONOGRAM OBCHODÓW 50 - LECIA SZKOŁY - (CZYTAJ)

Najdłużej pracujący nauczyciele

Wśród grona pedagogicznego najdłużej pracują w szkole-jubilatce trzy nauczycielki: Marzena Biernacka, Elżbieta Ruszewska i Bożena Ruszniak. Zachęcam wszystkich, którzy zamierzają odwiedzić szkołę, by zadać naszym koleżankom kilka pytań dotyczących zmian, jakie nastąpiły w oświacie i naszej placówce. Na zdjęciu podczas spotkania przed jubileuszem.